Swiffit2 home icon

Kom igang

Kom raskt igang med Swiffit 2. Her kan du steg for steg bli veiledet gjennom Swiffit systemet.

Les mer

Legge til lenker / e-postadr

Du kan legge til eksterne eller interne lenker / e-postadresse gjennom swfit. Lenking kan gjøres direkte i artikkel teksten, eller som en markert lenke under artikkel teksten.

Les mer

Ordliste

Det er noen sentrale ord / begrep som går igjen

Published 14.08.09

Les mer

Anbefalt programvare

Det er lett å gå seg vill i junglen av gratis-programmer og tilleggsprogrammer. Her er en liste over programmer vi anbefaler at du laster ned og bruker.

Les mer

Logg inn og start opp

Flere mennesker i virksomheten deres kan ha tilgang til- og oppdatere internettsiden. Hver bruker får da sitt eget brukernavn og passord for å logge inn på Swf!t2 systemet. De defineres ofte som ulike typer brukere av Swf!t2, for å kunne definere systemrettighetene mellom eier, redaktør og forfatter.

Les mer

Startsiden

Dette er startsiden dere først blir møtt med etter innlogging. Startsiden kan variere med punkter ut fra hvilken type bruker du er og hvilke "addons" som er lagt til i løsningen. Men administrator har du valget mellom disse handlingene:

Les mer

Menus

Dette er en liste over menyer som er i bruk på nettstedet. I motsetning til submenyer (som vi går gjennom senere) er "Menus" ikke bundet til en fast mappestruktur. Menyer har bare ett nivå, ingen submeny.

Les mer

Folders
En innføring

De fleste sidene i Swf!t2 er delt opp i diverse foldere med artikler.

Les mer

Categories

Noen sider krever også at artiklene i folderen må sorteres og organiseres, og da bruker vi "categories".

Published 30.06.09

Les mer

Contents

Dette er en liste over artikler allerede publisert eller opprettet innen for brukerens domene. Her har du full oversikt over når artikkelen ble opprettet, om den er publisert, hvem som har skrevet den og hvilken Folder/Categori den tilhører.

Les mer

Publisering

Når artikkelen er skrevet må Editor eller Administrator publisere artikkelen.

Les mer

Bilde- og fil opplastning
Resources

Bilder eller filer lastes opp på Resources. «Images» og «Files» tar deg videre til en listevisning over eventuelt allerede opplastede elementer.

Les mer