Swiffit2 home icon

Organize folder

Contents (antall): liste over artikler i folderen

  • Content kolonne: Viser hvilke artikeler folderen inneholder. Klikk på artikkelen for å gå til artikkelens redigerings side.
  • Published kolonne: Viser når artikkelen ble publisert
  • Author kolonne: Viser hvilken bruker som signerer artikkelen.

[Top] - Send artikkelen til toppen

[Up] - Flytt artikkelen et hakk opp i listen

[Down] - Flytt artikkelen et hakk ned i listen

[Bottom] - Send artikkelen til bunnen

[Remove] - Fjern artikkel fra folder. Denne funksjonen vil ikke slette artikkelen, den vil kun fjene artikkelen fra denne spesifikke folder.


[Add content] - legg til artikkel


Categories (antall): Liste over kategorier i folderen

  • Category kolonne: Viser hvilken kategorier folderen inneholder. Klikk på kategorien for å gå til kategoriens organisering side.
  • Default kolonne: Hoved artikkelen. Artikkelen som vises når man klikker kategorilenken eller det første punktet på listen. Default artikkelen blir ikke gjenntatt i kategoriens submeny.
  • Contents kolonne: Viser hvilke artikkler kategorien inneholder. Klikk på arikkelen for å gå til arikkelens redigerings side.

[Top] - Send kategorien til toppen

[Up] - Flytt kategorien et hakk opp i listen

[Down] - Flytt kategorien et hakk ned i listen

[Bottom] - Send kategorien til bunnen

[Delete] - Slett kategorien. For å slette kategorien må du først tømme den for innhold. Gå til Organize categori ved å klikke på kategori navnet og fjern alt innholdet først.

Publisert: 12.08.09 17:51 Bookmark and Share