Swiffit2 home icon

(new) Edit folder

Folder title: Tittel på folder. Fritekst

Folder name: Fysiske systemnavn på folder. Ett ord som skrives med små bokstaver fra a-z og 0-9.

Template: Visnings malen. Her velger du hvilken mal du ønsker å benytte på folderen.

Content class: Innholdstype. For massepublisering over flere domener er det viktig å sette rett innholdstype. Ellers er standard vanlig.

Default view: Velger hvordan folderen skal fremstilles på siden, eller hva som er det første som møter leseren når han ankommer folderen.

  • "Default content" viser den øverste arikkel.
  • "List all content" viser en listevisning av innholdet.
  • "Recent published content" viser den nyeste arikkel. 

[v] Folder is read-only for ordinary users (non-administrators): Beskytter folderen mot sletting. 


[SAVE] - Lagre valg og gå tilbake

 

Publisert: 12.08.09 17:14 Bookmark and Share